Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Ное 2015

Писмо на ССБ до ВСС и съсловните организации по въпросите на съдебната карта

Прочетена 10811 пъти
Конкретният повод, по който се обръщаме към Вас са започналите срещи на членове на ВСС с административни ръководители на съдилища и прокуратури, в които се обсъжда реорганизацията на „съдебната карта” на Република България.
 
От свои колеги, а и от публикуваните в интернет страницата на ВСС съобщения за тези срещи, научаваме, че на тях се представят и обсъждат конкретни идеи за промяна на броя на съдилища и прокуратури в насока към окрупняване на съдебните райони. Не всички предложения са възприемани еднозначно от страна на участващите в срещите административни ръководители. Същевременно, липсата на широко оповестяване пред цялата магистратска общност на философията на предприетата от Ваша страна дейност и на конкретно набелязани промени в броя на съдилищата и прокуратурите, както и преструктурирането на съдебните райони, поставя в положение на несигурност и тревога значителен брой съдии и прокурори и членовете на техните семейства.
 
Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения дкумент.