Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Дек 2015

Протокол от заседание на УС на ССБ /извлечение/

Прочетена 3476 пъти

Днес, 13 декември 2015 г. в град София, на основание чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29, ал. 2 от Устава на ССБ се проведе заседание на Управителния съвет на организацията при следния дневен ред:

1.    Изработване и приемане на стратегия за подкрепа на съдебната реформа чрез конкретни действия от страна на съдийската общност.

Присъстваха всички членове на УС, а именно:

1.    Весислава Иванова Иванова
2.    Атанас Стоилов Атанасов
3.    Иван Емилов Георгиев
4.    Йордан Минков Дамаскинов
5.    Николай Гунчев Гунчев
6.    Живко Стоянов Желев
7.    Стоян Димитров Мадин

Съгласно дневния ред Управителният съвет на Сдружението
 
РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ:

По т. 1.

Приема следната стратегия и конкретни действия в подкрепа на съдебната реформа:

1.    Приканва съдиите, независимо от това дали членуват в ССБ, от утре – 14 декември 2015 г. да изразят съпричастност към необходимостта от действителна съдебна реформа, като поставят върху тогите си знака на везната, олицетворящ справедливостта, съгласно приложено изображение /в размер. 4х4 см./,

2.    Призовава председателите на съдилищата в страната и съдиите да обявят национален ден на отворените врати в съда на 16 декември 2015 г. /сряда/ като организират в сградите на съдилищата срещи - дискусии с граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност право за обсъждане на практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт за укрепването на авторитета на съдебната власт и подобряването на дейността на съдилищата и прокуратурата,

3.    Приканва съдиите и всички български юристи от различните гилдии в понеделник 14 декември 2015г. от 17. 30 часа пред централния вход на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 заедно да разяснят на гражданите необходимостта от провеждането на действителна съдебна реформа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
 

Протокола може да прочетете    тук    или в прикачения документ

Знакът на везната, удобен за използване, може да намерите в прикачения документ