Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Дек 2015

Отворено писмо във връзка с решението на ВСС от 10.12.15 за проверка на председатели на три съдилища

Прочетена 10919 пъти

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

"В четвъртък, 10.12.2015 г., мнозинството във Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решение, че Инспекторатът на ВСС (ИВСС) и Етичната комисия към него следва да извършат проверки на председателите на Софийския районен съд, Върховния касационен съд и Районния съд – Пазарджик, както и на отделни съдии в тези съдилища. Мотивите за така взетото решение са, че Румяна Ченалова е завела четири наказателни дела по тъжба на пострадалия  срещу членове на ВСС (Галя Георгиева и Димитър Узунов), без ВСС да бъде „своевременно“ уведомен за това обстоятелство.

Горепосоченият „упрек“ на ВСС към председателите на съдилищата и съответните съдии, които са докладчици по делата, не само че не почива на буквата и духа на закона, но и вменява на съда като дължимо едно незаконосъобразно поведение, коренно противоречащо на принципите за независимост и безпристрастност..."

Целия текст на писмото може да прочетете   т у к  или в прикачения документ