Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Дек 2015

За действителна съдебна реформа

Прочетена 787 пъти

СТАНОВИЩЕ на секцията на ССБ в гр. Разград за необходимостта от действителна съдебна реформа:

"...Усещането за недостиг на справедливост у българското общество, следва да бъде преодоляно чрез гаранции, че съдът е в състояние да правораздава само и единствено в подчинение на закона и съобразно фактите по делата.
    Действителни усилия от българския политически елит, насочени към създаване на подобни гаранции, не разпознаваме и понастоящем. А необходимостта от такива не бива да бъде омаловажавана. Защото само посредством тях могат да бъдат създадени реални механизми за борба срещу корупцията във всяка една от трите власти..."

ОБРЪЩЕНИЕ на съдии от Административен съд Варна:

"...Никой не може да въздейства на свободната воля, когато я има. Но за тази воля трябва да бъде създадена възможно най-подходящата среда и това е наш дълг, не само към обществото, но и към бъдещите поколения..."

ОТВОРЕНО ПИСМО от съдии в Окръжен и Районен съд Враца:

"... Искаме да кажем "не"  на насадената на обществеността презумция, че  съдиите са корумпирани, ерго престъпници, искаме да не се представят като правило изключенията, защото болшинството от хората, работещи в системата, са почтени и достойни юристи, за които правораздаването не е професия, а призвание. Приетите конституционни промени не създават гаранции, а акумулират зависсимости, срещу които изразяваме категоричната си нетърпимост..."