Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Дек 2015

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 692 пъти
Решение по дело C-419/14 WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
Прехвърлянето на ноу-хау за поддръжката на еротичния сайт „livejasmin.com" от Унгария в Мадейра, където се прилага по-ниска ставка на ДДС, само по себе си не представлява злоупотреба
То обаче представлява злоупотреба, ако цели да прикрие обстоятелството, че в действителност сайтът се поддържа от територията на Унгария