Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
02 Фев 2016

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 716 пъти
Заключение на генералния адвокат по дело C-47/15 Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais et Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Според генералния адвокат Szpunar, чужд гражданин, който не е заловен при незаконно преминаване на външната граница на Шенгенското пространство, не може да бъде изпратен в затвора единствено поради незаконно влизане на територията на държава членка
Такова е положението, когато гражданинът е задържан при напускане на Шенгенското пространство, когато само преминава транзит и срещу него има процедура за обратно приемане в държавата членка, от която е дошъл
 
 
 
Национална правна уредба относно хазартните игри може да е в противоречие с принципа на пропорционалност, ако задължава концесионера да прехвърли безвъзмездно оборудването, използвано за събиране на залози
Националната юрисдикция следва да провери пропорционалността на тази правна уредба с оглед на особените обстоятелства в разглеждания случай, като продажната стойност на активите, предмет на принудително прехвърляне