Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Фев 2016

Конкурс за написване на есе

Прочетена 12847 пъти

Повече за конкурса
LIBRe Essay Contest 2016 е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, които в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Инициативата е насочена към участници с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.
Фокус е поставен върху следните тематични направления:
•    Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
•    Електронна търговия и електронни финанси
•    Електронно управление
•    Интелектуална собственост онлайн
•    Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
•    Информационна сигурност и компютърни престъпления
•    Нови медии и социално общество
•    Психология на киберпространството
•    Видео игри и общество
Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд.
Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г.

Повече информация - т у к  или в прикачения документ.