Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Фев 2016

Обръщение към членовете на ВСС, избрани от квотата на съда

Прочетена 10815 пъти

"Уважаеми членове на ВСС, избрани от квотата на съда,

    Обръщаме се към Вас, доколкото Вие сте членове на ВСС, избрани да представляват българските съдии и да защитавате тяхната независимост и авторитет. Решихме да адресираме това писмо до Вас и защото поредица наши обръщения към целия състав на ВСС бяха оставени без обсъждане и отговор.
    ...
    Отправяме това обръщение, тъй като сме загрижени от липсата на действия от страна на ВСС, с които той да изпълни възложените му законови задължения да отстоява независимостта на съдебната власт, да укрепва авторитета й и да защитава от нелегитимни вмешатества съдиите при изпълнение на работата им.
    В последните два месеца в някои медии се води ескалираща кампания, насочена срещу председателя на ВКС, срещу сегашното ръководство на СГС и срещу временно изпълнявалия длъжността председател на СГС - съдия Владимир Йорданов, като в рамките на същата кампания се отправят нападки и срещу отделни съдии, и срещу ССБ. Не е необходимо да посочваме конкретните медии и публикации, доколкото сме убедени, че същите не са останали извън Вашето внимание, а ако това е станало, лесно е със съвременните технически средства да се запознаете със съответните текстове. Тази кампания се води при застъпване на някои от тезите й с медийните изяви на господин Яне Янев, легитимиращ се като лидер на политическа партия и съветник на министър – председателя. Въпреки продължителността на така водената кампания, въпреки характера на отправяните нападки, в това число и обидни квалификации към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, ВСС не счете за необходимо да реагира по никакъв начин. Необяснима е липсата на реакция от страна на ВСС, както с оглед на неговите задължения, така и поради обстоятелствата, че именно този състав на съвета определи като временно изпълняващ длъжността председател на СГС съдия Йорданов, същият състав със значително мнозинство назначи и настоящия председател на съда и неговите заместници..."

Цялото обръщение може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.