Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Фев 2016

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 846 пъти
Решение по дело C-299/14 Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto и др.
Съдът потвърждава, че през първите три месеца от пребиваването им на гражданите на други държави членки могат да бъдат отказвани определени социални обезщетения
Отказът не предполага индивидуална проверка