Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
07 Мар 2016

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 896 пъти
Решение по съединени дела C-443/14 и C-444/14 Kreis Warendorf/Ibrahim Alo и Amira Osso/Region Hannover
Съдът се произнася по съотношението между свободата на движение на лицата, на които е предоставена международна закрила, и мерките за улесняване на тяхната интеграция
Задължение за установяване на местожителството може да бъде наложено на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, ако са изправени в по-голяма степен пред затруднения с интеграцията в сравнение с лицата, които не са граждани на ЕС и пребивават законно в държавата членка, предоставила тази закрила

Решение по дело C-179/15 Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
Предишните официални сервизи на Daimler не носят отговорност за съобщенията, които въпреки усилията им да бъдат заличени продължават да свързват името им с марката  „Mercedes-Benz" в интернет
Освен това Daimler не може да изисква от сервизите да направят постъпки за заличаване на подобни съобщения в интернет, когато те не са били поръчани от тях