Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
18 Мар 2016

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 898 пъти

Заключение на генералния адвокат по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
 Според генерален адвокат Szpunar лице, което стопанисва магазин, бар или хотел и предоставя безплатно на хората Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за извършени от потребител нарушения на авторските права
На лицето, стопанисващо такъв обект, може по съдебен ред да се разпореди да преустанови или да предотврати нарушението, но не може да се изисква изключването на връзката с интернет, нито нейната защита посредством парола или цялостното проследяване на комуникацията

    Решение по дело T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия
Общият съд потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата
Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

    Решение по съединени дела С-145/15 и С-146/15 K. Ruijssenaars, A. Jansen и J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Националните органи упражняват общ надзор, за да гарантират правата на пътниците във въздушния транспорт, но не са длъжни в случай на индивидуални жалби да предприемат действия
Това правомощие обаче може да им бъде предоставено от националното законодателство
  
    Решение по дело C-695/15 PPU Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Регламент „Дъблин III" позволява на държавите членки да изпратят кандидат за международна закрила в сигурна трета държава, независимо дали става въпрос за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата, или друга държава членка
Държава членка може да упражни това право и след като в рамките на процедурата по обратно приемане е признала съгласно посочения регламент, че е компетентна да разгледа молбата

    Решение по дело T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH/СХВП
Общият съд уважава жалбата на издателска къща „Karl-May" срещу решението на Служба за марките на Европейския съюз, с което се отменя марката на Общността „WINNETOU"
Службата не е следвало да уважава искането на Constantin Film за обявяване на недействителност без да извърши самостоятелна преценка дали знакът „Winnetou" има описателен характер за съответните стоки и услуги

     Съдебната статистика за 2015 г.: нови рекорди в производителността и броя на образуваните дела пред Съда на ЕС