Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
24 Мар 2016

Предстоящо разглеждане на второ гласуване от НС на ЗИД ЗСВ

Прочетена 10619 пъти
ОТВОРЕНО ПИСМО
    
във връзка с предстоящото разглеждане на второ гласуване от Народното събрание на Република България на  Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

       В Народното събрание предстои второ гласуване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет в изпълнение на конституционните промени, с които беше предвидено разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегии и пряк избор на членове на ВСС от магистратите.
      При първото гласуване на законопроекта бяха изразени мнения на различни народни представители относно основни негови разрешения, а именно: начина на упражняване на прекия избор на членовете на ВСС от професионалните квоти, мнозинството за вземане на решения в двете колегии и дали гласуването от страна на членовете им да е явно или тайно. Тези въпроси нямат тясносъсловно за магистратите значение, доколкото предопределят начина на конституиране и упражняване на правомощията на ВСС като орган, призван да осигури добро администриране на съдебната власт и да отстоява независимостта й. Те са от основно значение преди всичко за българското общество. Затова Съюзът на съдиите в България внесе на 22.03.2016 г. в Народното събрание заявление за осигуряване на възможност за присъствие на негови представители в заседанието на Комисията по правни въпроси при разглеждане на законопроекта на второ гласуване.
       С писма от 23.03.2016 г. до отделните парламентарни групи ССБ предложи и да бъдат организирани срещи с всяка една от тях в условията на прозрачност, за да бъдат представени и дискутирани техните позиции по законопроекта и експертното становище на професионалната съдийска организация. Внесените междувременно различни предложения от народни представители за промени в законопроекта преди второто му гласуване допълнително обосновават необходимостта от прозрачен и задълбочен дебат, който, с оглед изключителната му значимост, несъмнено е в интерес на всички български граждани.
         В прикачения файл е поканата, отправена от ССБ до председателите на парламентарните групи и до всички народни представители.

24.03.2016 г.                                                   Управителният съвет на ССБ
гр. София