Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Апр 2016

Управление на съдилищата в контекста на изготвяне на ЗИД на ЗСВ

Прочетена 12814 пъти

Резюме от работна среща, чието провеждане е дейност по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия.
Срещата се проведе в контекста на извършените и предстоящите изменения на Закона за съдебната власт/ЗСВ/ и имаше за цел да проведе широко обсъждане сред съдиите по темите за: управлението на съдилищата и ролята на общите събрания на съдиите; атестиране, кариерно развитие и статут на съдиите; повишаване доверието на гражданите в правосъдието чрез взаимодействието на съдийската общност с обществеността.

Пълния текст може да прочетете т у к  или в прикачения документ