Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Окт 2015

Работна среща в София

Прочетена 7658 пъти

На 10 октомври 2015 г. в гр. София се проведе работна среща-дискусия за обсъждане на дейностите по проект „Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на Съюза на съдиите в България“.
В работната среща участие взеха съдии от различни нива на съдебната власт от следните съдилища: Върховен касационен съд, Апелативен съд - София, Апелативен съд – Пловдив, Софийски градски съд, Окръжен съд – Шумен,  Административен съд - Варна, Административен съд - Бургас, Районен съд - Русе, Районен съд - Разград,  Районен съд – Варна, Районен съд - Нови пазар, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Дряново, Районен съд – Стара Загора, Районен съд Враца и Районен съд - Севлиево.

На срещата бе определен график, работни групи и съдилища, които ще работят по следните теми:
1.  Детско правосъдие, разработване и участие в различни форми на гражданско образование в училищата;
2.  Дейности във връзка с  подобряване на подбора и участието на съдебните заседатели;
3. Разработване на система за допитване до участниците в съдебните процеси и съдебната администрация като част от атестирането на работата на съдията;
4. Работа за равномерна натовареност чрез правилно разпределяне на човешкия ресурс и евентуални изменения в съдебната карта.

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България