Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
18 Ян 2016

Работна среща в Луковит

Прочетена 11466 пъти

В изпълнение на проекта „Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ“ на 16 и 17 януари 2016 г. в гр. Луковит се проведе работна среща, на която присъстваха съдии от Върховен административен съд, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Русе, Окръжен съд – Шумен, Районен съд – София, Районен съд – Враца, Районен съд – Луковит, Районен съд – Нови Пазар, Районен съд – Дряново, Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Севлиево, Районен съд – Смолян, Районен съд – Разлог, експерти.

На срещата бяха обсъдени следните въпроси:
1. Действия по подпомагане на реформата на съдебната карта:
•    Участие в обсъждания, организирани от ВСС;
•    Привличане на експерт социолог, който да  изготви модел на районен съд на база изследване на 2-3 районни съдилища по различни показатели (активност на съда, големина на града и др.)
2. Обучение на съдебни заседатели – бяха приети  два варианта на обучение:
•    Обучение на обучители от различни райони, които след това да обучават по места;
•    Привличане на външни лектори (от НИП), които да обучават по места.
3. Гражданско образование на деца – бе взето решение до края на м. януари съдии от различни градове в страната да  проведат срещи в  училища  с различни възрастови групи деца. Обобщението от тези срещи да послужи за основа на съставяне на методология за работа с деца.
4. Институционална памет – бе обсъдено  и прието да се работи в две направления: интервюта с върховни съдии и публикуване на материали за/от  легенди в правото.


Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България