Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Май 2016

Произнасяне на ВАС по жалбата на ССБ срещу решение на ВСС относно разходи за пътуване

Прочетена 9982 пъти

Върховният административен съд с определение от 19 май 2016г. потвърди оставянето без разглеждане на жалбата на ССБ срещу решението на ВСС, с което се приема, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.

Прилагаме съдържанието на двете определения по адм. дело № 2346 / 2016 г. по описа на ВАС.