Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Май 2016

Детски симулиран наказателен процес

Прочетена 14304 пъти
На 26 май 2016 г. в Съдебната палата в София се проведе симулиран наказателен процес с предметна тема "Изнудване" с участието на 34 деца от 5 и 6 клас на 139 ОУ „Захарий Круша" гр.София.
На събитието присъстваха родители, учители и деца от 139 ОУ, съдии и представители на Съюза на съдиите в България.
Темата на процеса бе избрана от децата, като те се бяха организирали на отбори, представляващи участниците в процеса – подсъдим, граждански ищец, прокуратура, адвокати, свидетели и, разбира се, импровизирния съд. Учениците адекватно определиха размера на наказанието, отчитайки смекчаващите вината обстоятелства, съзнавайки че при неправилно поведение следва да се наложи наказание, но то не трябва да цели унижение и страдание, а поправяне на наказания.
Активно с децата работиха съдиите Весислава Иванова, Таня Маринова, Калина Анастасова, Андрей Ангелов, Атанас Атанасов.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България