Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
07 Юни 2016

Относно проведения избор на председател на ОС Благоевград

Прочетена 8134 пъти

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази позицията си относно проведения от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избор на председател на Окръжен съд – гр. Благоевград.
    Подадените до ВСС писмени становища и обсъждането на единствената кандидатура на съдия Катя Бельова повдигнаха множество въпроси с пряко значение за решението, което предстоеше да бъде взето от Съдийската колегия на съвета – съмненията относно спазването на законоустановения принцип за случайно разпределение на дело; начинът на организацията на разпределението на дела в Окръжен съд – Благоевград;..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ