Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
11 Юни 2016

Обучение на съдебни заседатели

Прочетена 15948 пъти

На 8 юни 2016 г. Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели. Обучението се проведе в Конфрентната зала на Съдебната палата и на него бяха разгледани следните въпроси:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Участие в обучението взеха съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд, представители на Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи и 32 съдебни заседатели.

Обучението се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България