Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Май 2016

Симулиран детски процес „Прокуратурата и седемте козлета срещу Вълчо Вълчев“

Прочетена 13601 пъти
    На 16.05.2016 г. в сградата на РС Разград се проведе симулиран детски процес по приказката „Вълкът и седемте козлета“ с участието на учениците от четвърти клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Разград. Същият беше реализиран по методиката на Съюза на съдиите в България съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.     
    Процесът беше предшестван от няколко срещи на децата със съдия Нели Генчева и адв. Ивелина Игнатова – юрист на МКБППМН, в които говориха за свободата, за правилата и тяхното нарушаване, за наказанията и защо те се налагат. Учениците научиха каква е задачата на съда, с какво се занимава прокуратурата, какво правят адвокатите и полицаите.
   В рамките на подготовката за процеса юристите работиха отделно с различните групи – „прокурори“, „подсъдим“ и адвокатите му, „пострадали“ и адвокатите им, съдебен състав. Тази подготовка в най-общи линии съвпадаше с подготовката за истинско дело, при което не знаеш какво ще кажат свидетелите и какви тези ще защитават другите страни. Децата подготвиха своите тези, измислиха какви доказателства да представят и какви въпроси да зададат на свидетелите.
    При посещението в съдебната зала те вече не бяха плахи и неуверени. Прокурорите и адвокатите смело защитаваха тезите си и се опитваха да объркат свидетелите или да узнаят от тях повече, а  свидетелите много артистично влязоха в роля и разказаха за случката от приказката, като не забравяха, че трябва да кажат истината. Председателят на състава умело поддържаше реда в залата, а всички съдии единодушно наложиха наказание на Вълчо Вълчев - две години затвор в зоологическата градина в гр.Разград и девет месеца общественополезен труд - да почиства гората, както и да заплати по 700 лв. на всяко от шестте погълнати от него козлета.
   Като спомен за своето участие, всяко дете получи грамота и книжка от Съюза на съдиите в България.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България