Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Юли 2016

Относно броя на членовете и представителството в състава на КАК

Прочетена 8269 пъти
О Т В О Р Е Н О   П И С М О
 
"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази опасенията си от възможните последици на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 28.06.2016 г., с което се определят броят на членовете и представителството в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към колегията...
...
Обръщаме се и към колегите съдии, които имат необходимия ранг да участват в Комисията по атестиране и конкурси, като ги приканваме въпреки крайно недостатъчния срок да заявят желание да станат членове на комисията. Необходимо е да проявим активност, за да допринесем към изграждането на механизъм за основано на еднакво прилагани стандарти и отчитащо реално професионалните ни качества атестиране, което да бъде и водещия фактор за кадровото ни развитие."
 
Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ