Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
18 Юли 2016

Становище на МЕДЕЛ от 17.07.2016 г.

Прочетена 10636 пъти
Оригиналното становище може да прочетете   т у к
 
Превод на български език:
 
МЕДЕЛ1  призовава за незабавно освобождаване на задържаните съдии и прокурори в Турция и застава зад колегите си, свързани с YARSAV2 .
 
МЕДЕЛ беше информирана, че днес хиляди съдии и прокурори в Турция са били задържани и уволнени.
 
Доколкото МЕДЕЛ не разполага с достатъчно данни да коментира опита за преврат в Турция, трудно е да се разбере как и защо съдиите и прокурорите, изпълняващи ежедневно своите задължения, свързани с правосъдието, могат да бъдат замесени в тези факти и да бъдат задържани заради свободата им при вземане на решения и изразяване на мнение.
 
МЕДЕЛ застава зад съдиите и прокурорите, свързани с YARSAV, организация – член на МЕДЕЛ, ангажирана с ценностите на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона, и зад всички турски съдии и прокурори, изправени пред задържане заради изпълнение на задълженията им за осъществяване на независим контрол в едно демократично общество.
 
МЕДЕЛ призовава за незабавно освобождаване на задържаните съдии и прокурори и за независима оценка на съдебната власт в Турция, включваща само и изцяло международни наблюдатели.
 
_____________________________________
1 Magistrats Europeens pour la Democratie at les Libertes - Европейски магистрати за демокрация и свобода
2 Асоциация на съдиите и прокурорите в Турция