Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
02 Авг 2016

За съсловните организации и задължението за деклариране на членство

Прочетена 16155 пъти

Коментар на Атанас Атанасов - съдия в Софийски градски съд,  председател на УС на Съюза на съдиите в България

"... В резултат от начина, по който бяха приети на второ гласуване измененията на Закона за съдебната власт, освен създаденото задължение за магистратите да декларират членството си в съсловни организации, дейността на същите остава да бъде регламентирана в единствената разпоредба на чл. 217 от ЗСВ. Въпреки тази, меко казано, лаконична правна уредба, Съюзът на съдиите в България вече двадесета година развива активна дейност, както за утвърждаването на принципите на правовата държава и върховенството на закона, така и за защита на професионалните права на съдиите. Само в изминалия едногодишен период от време примери за това са активното ни участие при обсъждането на промените в Конституцията и Закона за съдебната власт; съвместните действия с другите съсловни организации по повод на законодателната идея възнагражденията на магистратите да бъдат определяни с политическо решение от Народното събрание ежегодно и без обвързване с възнагражденията в бюджетната сфера; защитата, която потърсихме срещу публикации, засягащи наши колеги и или съдебни актове; обжалването пред тричленен и петчленен състав на ВАС на решението на ВСС по прилагане на Закона за държавния бюджет, с което за поредна година се препятства изплащането на пътните разноски на магистратите, които работят на места, различни от местоживеенето им; останалото без отговор от ВСС предложение от ССБ да бъде създаден механизъм за обсъждане със съсловните организации на евентуални промени на съдебната карта и на други въпроси, отнасящи се до професионалния статут на магистратите.

Тази наша дейност ще продължи, като ще продължат и усилията ни да търсим защита на национално и международно ниво срещу засягането с приетите последни промени на ЗСВ право на магистратите на свободно сдружаване в професионални организации. Вече информирахме нашите колеги от Европейската асоциация на съдиите и МЕДЕЛ за решението на законодателя ни. Доколкото като организация, а и като отделни членове на Съюза на съдиите в България не разполагаме с възможност да сезираме Конституционния съд, надяваме се това бъде сторено от субектите, които могат да сторят това."