Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Окт 2016

59-та годишна среща на МАС

Прочетена 684 пъти
 
В периода 16-20 Октомври в Мексико сити се проведе редовната 59-та годишна среща на Международната съдийска асоциация - най-голямата и авторитетна международна организация, обединяваща сдружения на съдии от 86 държави, от всички континенти, като по последния признак са формирани отделните регионални групи на МАС. Срещата беше официално открита от президента на Мексико Енрике Пеня Нието, който провежда амбициозна реформаторска политика, насочена към справяне с огромния проблем с организираната престъпност в страната, бедността, включително и реорганизация на съдебната власт. Основна част от продължилата след това среща на МАС беше посветена на избор на ново ръководство на организацията, предвид изтеклия мандат на старото. За нов президент на МАС беше избран досегашният президент на Европейската съдийска асоциация Кристоф Рениар от Франция, като бяха избрани и нови членове на президентския комитет. По предложение на Европейската асоциация на съдиите МАС прие резолюция за положението на отстранените и арестувани съдии и прокурори в Турция, както и обсъди бъдещото създаване на фонд за подкрепа на съдии, имащи нужда от средства за адвокатска защита. Беше отчетено влошаване на положението на задържаните турски колеги, предвид продължаващата липса на информация за естеството на обвиненията срещу тях, затрудненията в осигуряване на тяхна защита, предвид малкия брой на адвокати, които се съгласяват да ги защитават, включително и наличието на случаи, в които такива адвокати са арестувани заради ангажираността си по конкретни дела. Два дни преди началото на срещата на МАС е бил задържан и председателят на независимата съдийска асоциация на Турция YARSAV Мурат Арслан. В рамките на срещата на МАС бяха проведени сесии и на четири работни групи по темите "Добри практики в съдебните системи за осигуряване на прозрачност, интегритет и превенция на корупцията", "Колективни искове", "Определяне на наказания в наказателните производства" и "Трудовите правоотношения". Резултатите от изготвените и попълнени въпросници по тези теми от страните - членки на МАС, както и от проведените в рамките на сесиите обсъждания ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на организацията.
 
По време на срещата на МАС се проведоха заседания и на регионалните групи, една от които е и Европейската съдийска асоциация. За нов президент на ЕАС беше избран португалският съдия Хосе Игрегия Матос. В рамките на заседанията на ЕАС бяха обсъдени ситуациите на правосъдието в европейските страни, като акценти бяха Турция, Полша и България.