Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Ное 2016

Отворено писмо до членовете на Съдийската колегия на ВСС

Прочетена 9401 пъти
"Дами и господа, членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
 
Обръщаме се към Вас с оглед основното Ви задължение да осигурявате и отстоявате независимостта на съдебната власт в лицето на съдилищата и отделните съдии в тях. Конкретните два повода на настоящото обръщение са пряко свързани и с правомощията, които са Ви възложени от Закона за съдебната власт.
На първо място, отбелязваме факта, че месец и половина след началото на учебната година за кандидатите за младши съдии предстои да командировате постоянен преподавател по наказателно право и процес. Това се случва след две поредни процедури, в рамките на които Управителният съвет на НИП отказва да одобри класирания и при двете процедури с най-висок резултат, без да оповести мотивите за тези две решения. Принципите за компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп, като задължителни при подбора на постоянните преподаватели, са изрично установени в чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на НИП и неговата администрация. Тези принципи обаче подлежат на спазване и с оглед дължимия от Управителния съвет пример както към постъпващите в съдебната система младши съдии и прокурори, така и към потенциалните кандидати за преподаватели.
Какви качества следва да бъдат възпитавани у магистратите, е въпрос от изключително значение. Ясно е, че „входът” към системата е с решаващо значение за бъдещото качествено нейно функциониране, защото няма съмнение, че това, от което тя се нуждае са компетентни професионалисти с безукорен интегритет. В този аспект са изключително важни подборът и изграждането именно на такива магистрати. Без съмнение, постоянните преподаватели, ангажирани с обучителния процес, следва да притежават в най-висока степен споменатите качества, за да е възможно да подготвят магистрати, у които да възпитат базисните умения за упражняването на тази професия. В този смисъл - изборът на преподаватели е от съществено значение и е ангажимент, към който отговорните следва да подхождат с изключително старание. Ето защо, в конкретния случай, е дължимо оповестяването на мотивите за взетите решения, особено като се съобрази, че с тях се игнорира оценката на кандидатите, дадена от комисията, съставена от безспорни професионалисти в лицето на върховни съдии и представител на НИП..."
 
Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.