Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Апр 2017

Добри практики по управление на съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в ЗСВ

Прочетена 22892 пъти

На 31 март-1 април 2017 г. в гр. Бургас и на 21-22 април в гр. София се проведоха семинари на тема "Добри практики по управление на съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за съдебната власт"
Семинарите бяха  насочени към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, които проявяват интерес към темата за доброто администриране на дейността на съда.

Участие в семинара в Бургас взеха 28 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Ардино, Бургас, Брезник, Варна, Нови Пазар, Разград, Русе, Сливен, София, Шумен и Ямбол, а на семинара в София - 33 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Асеновград, Варна, Видин, Враца, Бургас, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Тетевен, Самоков, представители на ВСС, зам.министър на правосъдието.
Семинарът в София бе открит от г-н Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд и  Н.Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия. Гост лектор  и на двата семинара беше г-н Берт Маан, бивш председател на Районен първоинстанционен съд в Цволе-Лелистад, Холандия. Лектори бяха и г-жа Капка Костова - съдия във ВКС, г-н Атанас Атанасов - съдия в СГС, г-н Мартин Граматиков - правен експерт, HiiL Innovating Justice
Програмата на семинарите включваше следните теми:
  • Лидерство в съдебната власт
  • Реорганизация на Софийския районен съд. Създаване на единна съдебна институция - българският опит
  • Иновации в съдебната власт
  • Управление на съдилищата, теория и практика
  • Въведение в законовите разпоредби относно съдийското самоуправление
  • Съдийско самоуправление, опитът на Холандия