Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Апр 2017

Обръщение към съдиите в България по повод предстоящия избор на членове на ВСС

Прочетена 2990 пъти
Уважаеми колеги съдии,
Предстои провеждането на първия пряк избор за членове на следващия състав на Висшия съдебен съвет.
За пръв път в закона е предвидено и че Общото събрание за избор ще се проведе в две последователни съботи, като председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд са определили 10.06.2017 г. и 17.06.2017 г. за дати за провеждане на събранието.
Съгласно разпоредбите на ЗСВ, регламентиращи избора, на първата от двете дати ще се проведе избор на комисии /избирателни и секционни/ и ще бъдат изслушани кандидатите. Това ще стане на 10.06.2017 г., от 10,00 ч., в зала 2, на „Интер Експо Център”, булевард „Цариградско шосе” № 147, гр. София.
Гласуването ще бъде извършено на 17.06.2017 г., от 08,00 ч., като е предвидено то да се проведе с хартиени бюлетини в Съдебната палата в гр. София.
Висшият съдебен съвет, като орган, на когото е възложено от закона да организира и проведе избора, следва да поеме разходите за командироване, пътуване и нощувки на участващите в Общото събрание съдии, които не живеят и не работят в гр. София.
В много от съдилищата в страната вече се представят на съдиите декларации за избор на начин на гласуване – чрез хартиена бюлетина на втората дата на Общото събрание или чрез електронно дистанционно гласуване. Срокът за попълване и подаване на тези декларации от страна на съдиите, съгласно чл. 6, ал. 4, вр. ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите е до 1 месец до втората събота на Общото събрание, т. е. до 17.05.2017 г. Доколкото това е срокът, в който и в информационната система се въвежда избраният начин на гласуване и сканираните копия на попълнените и подписани декларации, според ССБ няма пречка в този срок да се промени избраният начин на гласуване, като се подаде нова декларация.
Тъй като, според нашата организация, продължават да съществуват множество неясноти относно способността на внедрената от ВСС система за електронно дистанционно гласуване да съответства на изискванията на закона - да осигурява тайната на гласуването и свободното волеизявление, с писмо от 27.04.2017 г.  се обърнахме с въпроси към ВСС и разработчика на програмата. Призоваваме ви, ако считате въпросите ни за основателни, докато на тях не бъдат дадени убедителни отговори, да се въздържате от избор на електронното дистанционно гласуване.

 

УС на Съюза на съдиите в България