Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
05 Май 2017

Курс по изготвяне на съдебни актове

Прочетена 24063 пъти
В периода между 23-ти март и 29-ти април, тази година, Съюзът на съдиите в България, съвместно със Студентски клуб "Теодор Пиперков" и Юридическия факултет на Софийския университет организираха курс по изготвяне на съдебни актове за студенти от ЮФ на СУ. В рамките на курса беше изнесена лекция по писане на присъди по наказателни дела и решения по граждански дела, след което бяха проведени семинари по изготвяне на съдебни актове въз основа на материали по действителни дела. В провеждането на курса взеха участие съдии от ВКС, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

 

Участието на Съюза на съдиите в България бе в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България