Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Май 2017

Цветинка Николаева Пашкунова, съдия във Върховен касационен съд

Прочетена 772 пъти
Отговорите на кандидата за член на ВСС Цветинка Пашкунова на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к