Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Май 2017

Отговори на ВСС на въпроси, свързани със системата за електронно дистанционно гласуване при избора на членове на ВСС

Прочетена 592 пъти

Комисията по информационни технологии и професионална квалификация даде отговори на отправените от ССБ въпроси към ВСС и "Абати" АД. Отговорите са публикувани на интернет страницата на ВСС на адрес:

http://www.vss.justice.bg/page/view/5547