Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Юни 2017

Наръчник за управление на съдилищата

Прочетена 22399 пъти
Съюзът на съдиите в България издаде „Наръчник за управление на съдилищата“. Наръчникът съдържа текстове, изготвени от съдии от различни български съдилища, в рамките на проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“, финансово подкрепен от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Текстовете се отнасят до различни аспекти от администрирането на съдебната власт, като обединяващо е намерението на авторите да идентифицират съществуващите проблеми, функция на действащата нормативна уредба или на практиката по приложението й, като посочат и възможни решения за преодоляване на тези проблеми. Значителна част от сборника е посветена на функционирането на районния съд, като основният първоинстанционен съдебен орган в България. Темите по организацията на дейността на районните съдилища, функциите и устройството им, както и на работата на службите в тях са дело на съдията от Софийски районен съд Розалина Ботева и на дългогодишния бивш председател на Районен съд Нови пазар Галина Иванова. Именно практическия опит на авторите предпоставя конкретното значение на написаното от тях за съдиите, ангажирани в управлението на съдилищата. Управлението на съдилищата обхваща само един от аспектите на администрирането на съдебната власт, поради което и друга тема от сборника се отнася до дейността на Висшия съдебен съвет. Тя е разработена от съдията от Софийския апелативен съд Калин Калпакчиев, който в последните пет години е член на ВСС и в този смисъл не само теоретично е подходил при съставянето на своя текст. С отделен акцент върху една от функциите на съдебния съвет, а именно тази по дисциплинарното наказване на магистратите, е друга тема от сборника, чиито автор е съдията от СРС Васил Петров. Съдия Петров има научни интереси в областта на административното право и неговият текст представлява принос в не много изследваната теоретично материя за дисциплинарния процес по отношение на съдии, прокурори и следователи. Този сборник е написан от съдии за съдии и се надяваме, че тези, които го прочетат ще станат по-съпричастни към необходимите общи усилия управлението на съдебната власт да се подобри.