Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Сеп 2017

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 435 пъти
Решение по дело C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

Обезщетението, дължимо на пътниците в случай на отмяна или голямо закъснение на свързващ полет трябва се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на отпътуване и това на пристигане
Фактът, че действително изминатото разстояние с такъв полет е, поради връзката, по-голямо от разстоянието между летището на отпътуване и това на пристигане, не е от значение при изчисляването на обезщетението  


 Решение по дело C-413/14 Intel Corporation Inc./Комисия

Съдът отмени решението на Общия съд, с което бе потвърдена наложената от Комисията глоба на Intel в размер на 1,06 милиарда евро за злоупотреба с господстващо положение
Делото е върнато на Общия съд, който следва да разгледа доводите на Intel относно годността на спорните отстъпки да ограничат конкуренцията
      

Решение по съединени дела C-643/15 и C-647/15 Словакия и Унгария/Съвет

Съдът отхвърля жалбите на Словакия и Унгария срещу временния механизъм за задължително преместване на търсещи убежище лица
Този механизъм допринася ефективно и пропорционално, за да могат Гърция и Италия да се справят с последиците от миграционната криза от 2015 г.