Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Сеп 2017

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 580 пъти
Решение по дело C-111/16 Giorgio Fidenato и др.
Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето или околната среда

Решение по дело C-589/15 Alexios Anagnostakis/Комисия
Съдът потвърждава, че предложението за европейска гражданска инициатива, внесено от гръцки гражданин, за да се създаде възможност за заличаване на държавния дълг на държавите в положение на крайна необходимост, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет