Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
06 Ное 2017

Годишно общо събрание на ССБ за 2017г.

Прочетена 795 пъти
     На 3-4 ноември в гр. Пловдив беше проведено годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България. На събранието беше представен и одобрен отчетът на Управителния съвет за дейността на организацията в периода м. октомври 2016 г. - м. ноември 2017 г.; беше изразена подкрепа към заявените приоритети от УС през следващия годишен период да продължи отстояването на необходимостта да бъдат спазени международните стандарти за независимост на съдебната власт, чрез устройство на Съдийската колегия на ВСС, в което съдиите, избрани от съдии да имат мнозинство; активно да се реагира на злонамерени медийни публикации, засягащи отделни съдии и правосъдието, както и на опити за въздействие от страна на политически фигури и представители на другите власти; да се защитават професионалните права на българските съдии, независимо от това, дали членуват в организацията. Одобрение получи и заявеното намерение от УС за сътрудничество с новия състав на ВСС в рамките на предвидения в ЗСВ Съвет за партньорство.
     Беше отчетен негативният ефект на промените в ЗСВ, изискващи деклариране на членство в магистратски професионални организации и въведената забрана в тях да членуват напуснали системата съдии, които не упражняват друга юридическа професия. В периода 10 август – 14 септември ССБ напуснаха 109 съдии и отделно беше прекратено членството на 30 пенсионирани съдии и такива бивши наши колеги, които са напуснали съдебната система и не упражняват друга юридическа професия. Към 18.10.2017г. общият брой членове, съгласно базата данни на ССБ е 766 съдии.
     Пред Общото събрание бяха представени данни от текущото обобщение, извършвано от екипа на ССБ на публикуваните на интернет страницата на ВСС декларации по чл. 195а от ЗСВ. Съобразно тези междинни данни, към 2.11.2017 г., съгласно публикуваните на интернет страницата на ВСС 1300 декларации, 300 съдии са декларирали членство в Съюза на съдиите в България, 100 съдии - членство в Българската съдийска асоциация и 142 в Асоциацията на българските административни съдии. Отговор на въпроса колко от всички 2238 български съдии са декларирали членство в организацията ни може да се даде едва след публикуване на всички подадени декларации, което към настоящия момент все още не е факт. Остават да бъдат публикувани още 938 декларации.
     По негова молба, мотивирана с лични причини, от състава на Управителния съвет беше освободен съдията от Пловдивския районен съд Живко Желев и на негово място за член на УС на ССБ беше избран съдия Николай Борисов от Районен съд гр. Разград.