Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Дек 2017

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 377 пъти
1.      Решение по дело C‑434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL
Предоставяната от Uber услуга по свързване с непрофесионални шофьори спада към услугите в областта на транспорта
Поради това държавите членки могат да уреждат условията за предоставяне на тази услуга

2.      Решение по дело C‑372/16 Soha Sahyouni/Raja Mamisch
Регламент „Рим III" не определя приложимото право към разводите по частноправен ред

3.      Решение по дело C-434/16 Peter Nowak/Data Protection Commissioner
Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тези отговори представляват лични данни на кандидата, до които той по принцип има право на достъп
Предоставянето на кандидата на такова право всъщност служи на целта на законодателството на Съюза, а именно да се гарантира защитата на правото на физическите лица на личен живот при обработването на засягащите ги данни

4.      Решение по дело C-102/16 Vaditrans BVBA/Belgische Staat
В сектора на автомобилния транспорт водачите не могат да ползват в превозното средство полагащата им се нормална седмична почивка
При определени условия обаче намалената седмична почивка може да се ползва в превозното средство