Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Фев 2018

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 407 пъти

Решението по дело C‑103/16, Guisado.
Бременните работнички могат да бъдат уволнявани при колективно уволнение.
В такива случаи работодателят трябва да посочи на уволнена бременна работничка мотивите за уволнението и обективните критерии, въз основа на които е извършен подборът на работниците, които ще бъдат уволнени.

Решението по дело C‑336/16, Комисия/Полша.
Съдът установи, че Полша нарушава правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух.
Пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10, всъщност са били постоянно превишавани в тази държава членка.

Решението по дело C‑518/15, Ville de Nivelles/Rudy Matzak.
Дежурството, което работникът дава в дома си, като е длъжен да се отзове на повикване от работодателя в кратък срок, трябва да се счита за „работно време".
Задължението за физическо присъствие на определеното от работодателя място, както и задължението за явяване на работното място в кратък срок, ограничават твърде съществено възможността работникът да се посвети на други дейности.


Решение по дело C-328/16, Комисия/Гърция.
Гърция е осъдена да заплати еднократно сумата 5 милиона евро и периодична имуществена санкция от 3,28 милиона евро за всяко шестмесечно закъснение поради невъвеждането навреме на разпоредби от правото на Съюза относно пречистването на градските отпадъчни води.
Съдът вече е констатирал с решение от 2004 г. това неизпълнение на задълженията на Гърция.

Последните две прессъобщения нямат превод на български език