Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
30 Май 2018

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 514 пъти
 Генералният адвокат Bot предлага на Съда да постанови, че само защото работникът не е поискал да ползва отпуска си не може автоматично да доведе
до загуба на правото на финансово обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение.
 
 Съдът потвърждава, че обредните кланета без зашеметяване могат да се извършват единствено в одобрени кланици.
 Това задължение не нарушава свободата на религия, като се има предвид, че то има за цел единствено да се организира и регулира
свободното упражняване на обредното клане с оглед на основните норми за хуманно отношение към животните и за закрила на здравето на потребителите на животинско месо.