Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Авг 2018

Професията е като медал с две страни: от едната страна е професионализмът, от другата - нравствените качества

Прочетена 327 пъти

Интервюто с г-жа БОЙКА ПОПОВА - съдия във Върховния съд (1991-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009), член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота (1997-1998 и 2003-2007), председател на Първо наказателно отделение на ВКС (1997-2009), може да прочетете  т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България