Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
23 Авг 2018

Не може да упражняваш съдийската и прокурорската работа, ако не си принципен човек

Прочетена 553 пъти

Интервюто с г-жа МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА - съдия в Окръжен съд – Стара Загора (1992-2016) и г-н СТЕФАН САРАНЕДЕЛЧЕВ - съдия в Окръжен съд – Стара Загора (1992-2012), заместник-председател на Окръжен съд – Стара Загора (1995-2009)  може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България