Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
29 Окт 2018

Отворено писмо до ВСС относно проекта за бюджет

Прочетена 4138 пъти
Съюзът на съдиите в България подкрепя изцяло декларацията от 25 октомври 2018 година на администрацията на Висшия съдебен съвет и администрацията на Прокуратурата на Република България срещу предлаганите с § 15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. изменения в чл. 352 от ЗСВ. С § 15 от Преходни и заключителни разпоредби на Проект за Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. чл. 352 от Закона за съдебната власт, който предвижда на съдебния служител да се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, да се измени така: думите „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ се заменят с „до 450 лв.“.

 

Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ