Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Ное 2018

Становище на УС на ССБ относно изразената позиция на членове от СК на ВСС във връзка с речта на председателя на ВКС от 16.11.2018г. на конференция на МЕДЕЛ

Прочетена 10727 пъти
УС на Съюза на съдиите в България декларира пълната си подкрепа към съдия Лозан Панов във връзка с произнесената от него реч на 16.11.2018г. на конференция на МЕДЕЛ в гр. София.
УС на ССБ счита, че речта на председателя на ВКС, произнесена на 16.11.2018г. в София, не е политическа и не преследва политически цели.
Същата представлява  позицията на Лозан Панов в качеството му на съдия и председател на ВКС   във връзка със  зачестили случаи на застрашаване  върховенството на правото в Република България.
Речта е в синхрон с  изразеното   през 2010г. от Европейската мрежа на съдебните съвети  мнение в доклада „Съдебна етика-принципи, ценности и качества“, част от Лондонската декларация за съдебна етика. А именно:  „Когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито“.
Речта е  в съответствие  и с декларацията на МЕДЕЛ от 17.11.2018г. , съгласно която : „Магистратите не само имат правото,те са длъжни да участват в информирането на обществото за правата на гражданите, както и да укрепват разбирането за върховенство на закона. Магистратите трябва да се противопоставят публично, когато върховенството на правото се нарушава …“
УС на ССБ поема ангажимент  да  уведоми  МЕДЕЛ и  ЕМСС  за ситуацията в Република България и използва случая да публикува речта на Председатя на ВКС, произнесена на Общото събрание на ССБ. Съдържащите се в нея общоизвестни факти до голяма степен отговарят на поставените от Съдийската колегия въпроси.

 

Реч, произнесена на Общото събрание на Съюза на съдиите, 10.11.2018г.