Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Мар 2019

Относно отказана среща на СК на ВСС със съдии от ОС Благоевград по поставени от тях професионални проблеми

Прочетена 8508 пъти

"Уважаеми членове на Съдийската колегия,

В проведеното на 5.03.2019 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет кадровият орган на съдиите отказа да изслуша по тяхно искане осем съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд Благоевград. Вместо това колегията изпрати становището на съдиите на председателя на Апелативен съд гр. София, който да извърши проверка по изложените от тях факти за начина на администриране на работата в отделенията на окръжния съд..."

 

Пълния текст може да прочетете  т у к