Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Фев 2013

Младши съдии сезираха ВСС във връзка с избора и съставите на конкурсните комисии, които ще изпитват и оценяват кандидатите за младши съдии

Прочетена 12879 пъти

 

Младши съдии от цялата страна изпратиха становище до ВСС във връзка с проведената процедура по избор на членове на конкурсните комисии за изпитите за кандидати за младши съдии. Младшите съдии от последните 5 випуска, преминали обучение през НИП изразяват тревога относно начина на подбор на членовете на комисиите, както и относно самата процедура по избора.
 
"Изразяваме нашата тревога от твърде широко формулираните критерии за избор на членове на конкурсните комисии, както и от начина на тяхното избиране. Приетите от ВСС Правила относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт  (Правилата) дават доста широка дискреция на Съвета да въведе различни допълнителни изисквания към членовете на конкурсните комисии. Чл. 9, ал. 5 от Правилата изисква членовете да са съдии в окръжен съд, а съобразно решението на ВСС от 21.02.2013 г. по т. 2.1, тези съдии трябва да имат не по-малко от 10 години стаж в органите на съдебната власт, от които поне 5 години като съдия в окръжен съд..."
 
Становището на младшите съдии може да прочетете  т  у  к