Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
18 Мар 2013

Среща на съвипускниците от НИП, випуск 2007 и 2010 г.

Прочетена 1357 пъти

На 22-24 март 2013г. в с. Арбанаси се проведе среща на съвипускници от НИП - випуск 2007 и 2010 г., на която присъстваха 55 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.
Срещата се проведе при следната ПРОГРАМА:

23 март 2013г. (събота)

10:00-12:30ч. - Първоинстанционно и заповедно производство по граждански дела – дискусия
Лектор: Хрипсиме Мъгърдичян – съдия в Софийски градски съд

13:30-16:00ч. – Лекция „Човешки отношения и съдебна практика“
Лектор: Румен Петров, преподавател в НБУ.
Автор на публикации, сред които “Adolescents as Community Mental Health Facilitators and the process of Rejuvenating Mental health in Eastern European Countries.” In Rejuvenating Mental Health for Youth in Europe, WHO; “The attacks on 11 of September and the discourse of envy.” In Rethinking the transition, University Publishing House “Sveti Kliment Ohridsky”, Sofia 2002.

16:30-18:30 ч.Доказателства и доказателствени средства (годни и негодни доказателствени средства; използване на доказателствени средства, събрани в друго производство; практики по спорни хипотези по чл. 279 и 281 от НК) - дискусия
Лектори: Мирослава Тодорова, Калин Калпакчиев

Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.