Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
18 Мар 2013

Методологически въпроси, свързани с изработването на правила за отчитане и анализ на натовареността на съдилищата и на отделните съдии

Прочетена 1098 пъти

Калин Калпакчиев - член на ВСС  поставя на обсъждане едни от важните проблеми на администрирането на съдебната система. 

Методологическите въпроси, свързани с изработването на правила за отчитане и анализ на натовареността на съдилищата и на отделните съдии можете да изтеглите от т у к.