Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Ян 2013

Среща на съвипускниците, випуск 2007 и 2010 г.

Прочетена 18975 пъти

Годишната среща на випуск 2007 и 2010 г. ще се проведе на 22-24 март 2013 г. в Арбанаси. 
За участие в срещата са се регистрирали следните съдии:
1. Албена Марчева Ботева*; СГС
2. Александър Емилов Ангелов; СГС 
3. Ана Димова; ОС В.Търново
4. Ангелина Колева Боева*; София ОС 
5. Атанас Ангелов Маджев*; СГС
6. Атанас Дечков Христов; РС Разград
7. Атанас Димов Атанасов*; Ямбол ОС
8. Валерия Иванова Братоева-Дамгова*; СГС
9. Ваня Борисова Иванова; ОС Плевен
10. Васил Венелинов Ставрев; РС Дряново
11. Васил Крумов Петров; СГС
12. Вера Найденова; Плевен ОС
13. Веселин Пламенов Атанасов; Пловдив ОС
14. Владимир Митков Балджиев; Велико Търново ОС
15. Владислава Александрова Цариградска-Бировска; Ловеч ОС
16. Галина Василева*; РС Силистра
17. Галя Горанова Вълкова*; СГС
18. Галя Димитрова Русева; Ямбол РС
19. Геновева Пламенова Илиева; Варна ОС
20. Дафина Николаева Арабаджиева; ОС Пловдив
21. Десислава Георгиева Манасиева-Жекова; Варна ОС
22. Димо Колевв; ОС В. Търново
23. Доника Илиева Тарева; Пловдив ОС
24. Елена Димитрова Розалинова; СГС
25. Елена Светлинова Шипковенска; СГС
26. Елина Пламенова Карагьозова; РС Провадия
27. Зорница Ангелова Езекиева; СГС
28. Ивайло Асенов Йорданов; РС Свищов
29. Иван Емилов Георгиев; Видин ОС
30. Иван Цветозаров Иванов; СРС
31. Ивиана Димчева Йорданова*; СГС
32. Илина Велизарова Златарева; Враца ОС
33. Камелия Диянова Василева; Провадия РС
34. Катина Минева; РС В. Търново
35. Красимира Делчева Кондова; Сливен ОС
36. Кристиан Божидаров Петров; Перник ОС
37. Лора Миткова Митанкина; СГС
38. Магдалена Колева Давидива; Варна ОС
39. Методи Тодоров Шушков; СГС
40. Миглена Кавалова-Шекирова*; ОС Кюстендил
41. Милен Иванов Бойчев; ОС Русе
42. Николай Борисов Борисов; Разград РС
43. Николай Свиленов Стоянов; Варна ОС
44. Пламен Иванов Пенов*; Луковит РС
45. Радостина Владимирова Данаилова*; СГС
46. Светлана Бъчева
47. Светослав Василев Василев*; СРС
48. Силвия Георгиева Цепова; СГС
49. Силвия Стефанова Хазърбасанова*; Сливен ОС
50. Стою Христов Згуров; Смолян РС
51. Таня Генчева Спасова; РС Несебър
52. Тонка Мирославова Славова*; РС Варна
53. Христо Василев Симитчиев; Пловдив ОС
54. Цветанка Тодорова Бенина; СГС