Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Юли 2012

Работна среща

Прочетена 10426 пъти

На 13-15.07.2012г. в Рибарица ще се проведе работна среща на съдиите, организирана от ССБ, във връзка с разработването на критерии за натовареност на магистратите и промени на ЗСВ в тази насока. На срещата ще присъстват съдии от всички нива на съдебната система и от различните географски съдебни райони на страната, за да се обезпечи широка дискусия и обмен на становища по темата.