Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
29 Юни 2012

Принципни въпроси за независимостта и безпристрастността на съдебната власт"

Прочетена 9593 пъти

Благодарение на любезното съдействие на Холандския съюз на съдиите получихме сборника "Принципни въпроси за независимостта и безпристрастността на съдебната власт". 
Сборникът е създаден по инициатива и от Холандската фондация "Съдии за съдии". Предназначен е в подкрепа на всички съдии, срещащи проблеми от това естество в работата си. Език - английски. 

Наличен в библиотеката на ССБ, София, бул. Витоша 2, партер, Съвещателна зала 4