Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Май 2012

Съдийски вестник, кн.1/2012г.

Прочетена 1728 пъти

Уважаеми колеги,

„Съдийски вестник” е издание на Съюза на българските съдии – официален негов орган през периода 1921 – 1947 г. Излизало под формата на вестник, изданието се е ползвало с широка популярност и авторитет сред юристите и е било трибуна за съдиите и за всички, които са били съпричастни с тяхната работа и проблеми. След 1945 г. Сдружението на българските съдии се влива в казионния комунистически Съюз на работниците по правосъдието, а „Съдийски вестник” започва да излиза под името „Правосъдие”. За съжаление, след 40‐те години на XX в. съдийската общност не е имала официално издание.
 
Идеята на настоящия проект е да се възстанови съществуването на специализирано издание, което да даде възможност на съдиите и всички съпричастни към проблемите на съдебната система да вземат отношение по всякакви професионални въпроси, повдигането на научни дискусии, подлагане на обсъждане на практически казуси и т.н. Като специализирано издание, списанието има и ще поддържа специална рубрика, посветена на проблемите на съдийската работа.
 
Целта на това списание е да възроди интереса към въпросите на съдебната система и сериозния поглед към нейното развитие и проблеми както у нас, така и в чужбина. 
 
Издаването на "Съдийски вестник" се осъществява по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност" с подкрепата на Фондация Америка за България.
 
Можете да изтеглите кн. 1/2012 г. на "Съдийски вестник" от  т у к.