Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Ное 2012

Годишно общо отчетно-изборно събрание за 2012 г.

Прочетена 1582 пъти
На 23-24.11.2012 г. се проведе годишното Общо събрание на ССБ, което беше и отчетно-изборно поради изтичане на тригодишния мандат на досегашния УС.
 
Досегашният председател на УС Мирослава Тодорова, която беше номинирана за нов мандат, оттегли кандидатурата си, като призова в новия УС да влязат нови лица, за да се покаже значителният човешки ресурс на съдийското съсловие, да се разшири представителството на съдиите в управителния орган и да се включат съдии от различни съдилища и съдебни райони. 
 
Общото събрание прие да разшири УС, като увеличи числеността му от 7 на 9 членове. 
Беше взето решение с единодушие досегашният председател М. Тодорова да продължи да работи за организацията под форма, избрана от новия УС. С това решение Общото събрание изрази одобрение и висока оценка на досегашната дейност на съюза.
 
В новият УС бяха избрани съдиите Атанас Атанасов - СГС, Борислав Белазелков - ВКС, Екатерина Николова - Районен съд - гр. Благоевград, Иван Ранчев - Апелативен съд - гр. Пловдив, Милена Златкова - ВАС, Мими Фурнаджиева - ВКС, Петко Петков - Районен съд - гр. София, Станислав Цветков - Районен съд - гр. Севлиево, Таня Радуловска-Маринова - Районен съд - гр. София. 
За първи път в УС на ССБ бяха избрани съдии от Пловдив и ВАС. 
 
УС избра за свой председател - съдия Таня Радуловска-Маринова. За първи път председател на УС на ССБ е районен съдия. За осигуряване на приемственост в управлението на ССБ за изпълнителен секретар на УС беше избран съдията от ВКС Борислав Белазелков, единственият член и на предишния УС. 
 
Мирослава Тодорова беше избрана от УС за изпълнителен директор - позиция на доброволни начала, която цели организационно укрепване на ССБ. 
 
Беше разширен членският състав и на постоянните комисии на ССБ със съдии, които се включват за първи път. 
За новия Управителен съвет ще бъде уведомена Международната асоциация на съдиите, чийто пълноправен член е ССБ. 
 
Една от основните теми, поставени за обсъждане, беше темата за преодоляването на проблема с неравномерната натовареност на съдиите, за изработване на критерии за оценяване на натоварването и дефиниране на разумната норма за натовареност на отделния съдия, представена от Калин Калпакчиев, член на ВСС.
 
 
 
 ,